Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

Wyszukiwanie zaawansowane

Przedmiot działalności i kompetencje

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku należy:

1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i regionu.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
6. Gromadzenie, udostępnianie i publikowanie piśmiennictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu.
7. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez filie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku.
8. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu kultury, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalno-społecznego miasta i regionu.
9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych.
10. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży włocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
11. Prowadzenie działalności kulturalnej.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Przemysław Pyla

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Pyla

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 12:56

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Pyla

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 12:56