Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

Wyszukiwanie zaawansowane

Zasady funkcjonowania

Biblioteka samodzielnie gospodaruje mieniem i prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego. Sprawne funkcjonowanie Biblioteki, organizację pracy oraz nadzór nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych zapewnia Dyrektor biblioteki. Pracownicy biblioteki w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają zgodnie z przepisami prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 

Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:

  • praworządności i przestrzegania obowiązujących przepisów,
  • efektywności wykorzystania posiadanych środków,
  • planowania pracy,
  • wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,
  • kontroli wewnętrznej,
  • służebności wobec społeczności lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Przemysław Pyla

Data wytworzenia:
18 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Pyla

Data publikacji:
18 maj 2022, godz. 11:25

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Pyla

Data aktualizacji:
18 maj 2022, godz. 11:25