Archiwalna strona BIP Biuletyn Informacji Publicznej - Informacje
Strona główna BIP Serwis M B P
 · Strona główna BIP · Serwis M B P · Instrukcja ·
szukaj:
dziś jest poniedziałek, 11 kwietnia 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Zasady funkcjonowania
Biblioteka samodzielnie gospodaruje mieniem i prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.Uzyskanie dotacji z budżetu miasta uwarunkowane jest złożeniem Organizatorowi w terminie określonym w kalendarium budżetowym projektu planu finansowego. Sprawne funkcjonowanie Biblioteki, organizację pracy oraz nadzór nad działalnością poszczególnych komórek organizacyjnych zapewnia Dyrektor biblioteki. Pracownicy biblioteki w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają zgodnie z przepisami prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:

- praworządności i przestrzegania obowiązujących przepisów,
- efektywności wykorzystania posiadanych środków,
- planowania pracy,
- wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,
- kontroli wewnętrznej,
- służebności wobec społeczności lokalnej.

Wytworzył: Emilia Hejmanowska
Opublikował: Dariusz Modrzejewski


Data powstania: 2012-02-03
Data dodania: 2012-02-03
Artykuł czytano 3147 razy
Dodał: Dariusz Modrzejewski
Zmiany w dziale
Opis zmian Data zdarzenia Zmienił
Dodanie załącznika strony "" 2012-06-01 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2012-02-03 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2012-02-03 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2012-02-03 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2012-02-03 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2012-02-03 Dariusz Modrzejewski
Dodanie strony "" 2012-02-03 Dariusz Modrzejewski

Administrator: Przemysław Pyla, , tel.: (54)231-55-50, fax.:
© Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku kontakt z obsługą techniczną
Archiwalna strona BIP