Archiwalna strona BIP Biuletyn Informacji Publicznej - Informacje
Strona główna BIP Serwis M B P
 · Strona główna BIP · Serwis M B P · Instrukcja ·
szukaj:
dziś jest poniedziałek, 11 kwietnia 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Przedmiot działalności i kompetencje


Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku należy:

1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy miasta i regionu.

3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.

4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

6. Gromadzenie, udostępnianie i publikowanie piśmiennictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu.

7. Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez filie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku.

8. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu kultury, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalno-społecznego miasta i regionu.

9. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych.

10. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży włocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

11. Prowadzenie działalności kulturalnej.Wytworzył: Emilia Hejmanowska
Opublikował: Dariusz Modrzejewski


Data powstania: 2012-02-01
Data dodania: 2012-02-01
Artykuł czytano 3072 razy
Dodał: Dariusz Modrzejewski
Zmiany w dziale
Opis zmian Data zdarzenia Zmienił
Modyfikacja strony "" 2021-11-10 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "" 2021-11-10 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "" 2021-11-10 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "" 2021-11-10 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "" 2021-11-10 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "" 2012-06-20 Dariusz Modrzejewski
Dodanie strony "" 2012-02-01 Dariusz Modrzejewski

Administrator: Przemysław Pyla, , tel.: (54)231-55-50, fax.:
© Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku kontakt z obsługą techniczną
Archiwalna strona BIP