Archiwalna strona BIP Biuletyn Informacji Publicznej - Informacje
Strona główna BIP Serwis M B P
 · Strona główna BIP · Serwis M B P · Instrukcja ·
szukaj:
dziś jest poniedziałek, 11 kwietnia 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Forma prawna
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza jest samorządową instytucją kultury, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 642 ze zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2017r. poz.862),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.),
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.).
5) przepisów Statutu - Uchwała nr XXXIX/2/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku Zmiany: - Uchwała nr XL/14/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji i utworzenia filii bibliotecznej oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku - Uchwała nr XLII/41/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku - Uchwała nr XLV/95/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku


Wytworzył: Elżbieta Zaborowska
Opublikował: Tomasz Tomaszeski


Data powstania: 2007-08-03
Data dodania: 2007-08-03
Artykuł czytano 6361 razy
Dodał: Dariusz Modrzejewski
Zmiany w dziale
Opis zmian Data zdarzenia Zmienił
Modyfikacja strony "" 2017-06-01 Tomasz Tomaszewski
Modyfikacja strony "" 2015-06-09 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2015-06-09 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2012-09-03 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2012-01-31 Dariusz Modrzejewski
Modyfikacja strony "" 2009-03-03 Dariusz Modrzejewski
Dodanie strony "" 2007-08-03 Dariusz Modrzejewski

Administrator: Przemysław Pyla, , tel.: (54)231-55-50, fax.:
© Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku kontakt z obsługą techniczną
Archiwalna strona BIP